1. Home
  2.   >>   Cementr Grinding Station

Cementr Grinding Station

0et prosjekt startet i 1993 for registrere utvandringen fra toten fra 1846 og framover til i dag. det som offentliggjres her blir fram til 1945 men det registreres nyere utvandrere ogs. utvandrernes reiseveg hvor de reiste og litt historier om hvordan det gikk. det kan tenkes at 20 mangler her fordi de reiste via oslo bergen eller andre plasser hvor de jobbet en stund fr de reiste.

Get Latest Price